HTF 2007

 


Hva er det som går galt med bassen på Breidablikk?

Først i 2005 begynte vi for alvor å få noe trøkk i sub-området på HTF, og det var også da vi merket at "noe" var galt et sted i bassen. Det var et "hull" ett eller annet sted. Visse toner og effekter var merkelig fraværende og det første vi tenkte på var at med de "fete" Ernaene måtte problemet være at frontsystemet ikke holdt mål.

Så på HTF forsøkte vi å gjøre noe med dette ved å bruke såkalte "mellombasser". Mellombassene skulle etter planen fungere som en bro mellom sub'ene og frontsystemet. På HTF06 brukte vi Torsen sine PA-kasser som mellombasser. Skuffelsen var et faktum da dette viste seg å ikke hjelpe stort på vårt bassproblem. Hvorfor ikke?

Ting tyder på at bassproblemet er mye lavere i frekvens enn det vi trodde. I 2005 målte vi ikke skikkelig, men hadde en "følelse" av at det var ett sted mellom frontsystem og sub at problemet lå. I 2006 hadde vi med en lydtrykksmåler og all tvil ble feid til side: Problemet lå et sted mellom 45 og 60Hz, altså kunne frontsystemet IKKE LASTES for problemene! Dette burde vi egentlig ha skjønt allerede tilbake i 2005, selv uten måleinstrumenter og Jørn og jeg (Rune) tar selvkritikk og vel så det for denne fadesen. Denne tabben skal IKKE gjenta seg til HTF 2007, og vi har utarbeidet følgende handlingsplan for å sikre oss et gedigent 10-års-jubileum:

1. Identifisere bassproblemet
Noen av oss skal ta en tur til Breidablikk, med en sub (KMK sin), testplate og måleutstyr for en gang for alle å finne ut hva som skjer i bassen på Breidablikk. Det blir en lang kveld, med testing av frekvenser og plasseringer av sub. Det mest opplagte er å gjøre som man gjør i hjemmekinoer - plassere en sub i normal lytteposisjon og så foreta målinger diverse steder i rommet. Der man gjør best målinger, bør sub'en plasseres. Problemet med HTF er selvsagt at det er så stort område folkene er plassert. Bassen kan forandre seg mye mellom sitteplassene...

2. Handle deretter
Hvis vi f.eks. finner ut at vi har en -12dB "dip" (hull) ved 50Hz, hva gjør vi? Det er to måter å løse dette på:

1. Finne alternative plasseringer av sub'ene. Kanskje alt løser seg hvis vi plasserer alle sub'ene samlet, kanskje på galleriet for alt jeg vet...

2. "Brute force", dvs. at vi spiller så høyt på 50Hz at vi hører det uansett hvor dempet det blir. Dette lukter det høyttaler-prosjekt lang vei av!

 

I første omgang blir det i alle all å gjøre noen nøyaktige målinger, så får vi se hva som kommer ut av det.

Test-CD

Vi har laget noen test-toner for bruk i denne testingen. Hvis noen skulle ha interesse av å kjøre noen tester hjemme, så kan de laste dem ned her:

En hel test-CD (pakk opp med WinRAR og brenn image med Nero) [635 kB]

01 100-30Hz
02 100Hz
03 80Hz
04 70Hz
05 60Hz
06 55Hz
07 50Hz
08 45Hz
09 40Hz
10 35Hz
11 30Hz

Eller enkelt filer (det er .mp3-filer på ca 130 kB):

12Hz, 15Hz, 18Hz, 22Hz, 25Hz, 30Hz, 35Hz, 40Hz, 45Hz, 50Hz, 55Hz, 60Hz, 70Hz, 80Hz & 100Hz

Her er et 10-sekunders sweep fra 100Hz til 30Hz

---

Vi endte opp med å bruke et litt annerledes sett med test-toner, fordi det passet bedre til Excel-arket vi brukte. Det har seg nemlig slik at Radio Shack-lydmåleren vi bruker ikke er helt nøyaktig, spesielt ved lavere frekvenser. Til alt hell har alle lydmålerene av den samme typen "samme feil", slik at man ved å bruke en korrigeringstabell kan få temmelig nøyaktige resultater. Disse korrigeringstabellene kan lastes ned i diverse varianter fra nettet, men den tabellen vi brukte har følgende frekvenser (i vårt interesseområde):

89 - 80 - 71 - 63 - 56 - 50 - 45 - 40 - 36 - 32 - 28 Hz

Lytterommet

Ved hjelp av Kjell sin fantastiske laser-måler, har vi tatt gangske nøyaktive mål av Bredablikk. Disse er vist på tegningen til venstre.

Lengen på "stor salen" er 9.91 (lengde) x 7.98 (bredde) meter. I tillegg kommer galleriet som er ca 3.02 x 7.98 meter. Høyden på storsalen er 6.07 meter. Teorien om av tak/gulv-resonans skaper problemene rundt 50 Hz blir delvis ødelagt av det faktum at det ikke er noe flatt tak, men skråtak helt opp... Et slikt skråtak skal egentlig sette en effektiv stopper for stående bølger, men det er så mye rart som kan skape stående bølger.

På Breidablik har vi også "garderobe-rommet", det lille, rare rommet bak ovnen. Hva slags akustiske merkeligheter denne "hulen" bidrar med, kan man jo bare fantasere om...

Målingene

Kontroll-målinger

Det første vi gjorde var å måle Kjell-Magne sin Dynabel-sub ute i det fri for å se hvordan den oppførte seg. Samtidig testet vi bunn-kassa til Torsen. Dynabel'en i mørkeblått og Torsen-bygget i lyseblått.

Som vi ser er Dynabel'en "relativt" lineær ned til 35 Hz. Det heter seg at i vanlige rom vil "romforsterkning" gjøre at sub'er blir hjulpet litt nedover "mot kjelleren". Derfor er det ingen krise at Dynabel'en starter nedfarten ved 35 Hz.

Torsen-bygget ser vi at ikke har noe videre å bidra med under 45Hz og dette er helt etter "oppskriften". Den skulle i teorien ha sin styrke i et område mellom 70 og 110 Hz, noe vi ser konturene av på grafen.

Målinger av frekvensrespons inne på Breidablikk

Vi fåretok målinger fra 28 til 89 Hz på 11 steder. Vi brukte et gammelt og godt hjemmekino-triks og plasserte SUB'en midt i "publikum". Deretter gikk vi rundt på forskjellige steder og målte. Dette er langt lettere enn å måle på ett punkt og bære rundt på sub'en... Takk til Kjell-Magne som minte meg på dette trikset (det var uansett han som måtte ha bært på sub'en...;-).

La oss ta en titt på målingene (målepunkter angitt på diagrammene på høyre side). Jeg har delt kurvene i 3 grupper for at det skal bli litt mindre kaotisk...

Fire målinger i front:


Tre målinger i midten og bak:


Tre målinger på galleriet:


Til slutt alle kurvene plottet i samme diagram (hjelp...):

Kurvene er justert for Dynabel'ens frekvensgang. Dermed skulle det (i alle fall i teorien) bare være rommet som former disse kurvene.

Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at vi har det temmelig kaotisk i bass-området på Breidablikk. Det er tydelig flere frekvenser som sliter med stående bølger (38 Hz, 46 Hz, 50Hz for å nevne noen). Som vi kan se er det til dels store svingninger. Ett skrekk-eksempel er f.eks. Pos 7 hvor det er en forskjell på 32dB fra topp til bunn! Men like ille (eller værre) er det med de posisjonene som går mye opp ned, som f.eks. Pos 10 som går som en jo-jo med 24 dB fra topp til bunn!!!

Når det gjelder "hullet" i bassen på HTF06, så er det sannelig ikke godt å si hva Jørn hørte. Vi hadde to sub'er i hvert sitt hjørne foran på HTF06 og en bak i det ene hjørnet. Dette tilsvarer Pos 1, Pos 9 og Pos 4 i målingene. Disse tre kurvene er vist på følgende skjema (den gule, tykke linjen representerer summen av de tre posisjonene):

Den gule kurven er mer eller mindre den bass-responsen vi hadde på HTF06 (målt i et punkt omtrent midt i publikum). Som man kan se, så er det i alle fall ikke opplagt at 50Hz er spesielt dempet. Kanskje 56 Hz, hvis Pos 4 av en eller annen grunn var veldig dominerende. Skal man ta summen av Ernaene til grunn, har vi heller et problem enda lenger ned i området. Det er en relativt bred "dal" mellom 30 og 40 Hz med ca -10 dB i forhold til "toppene" rundt, men ikke dramatisk i forhold til det generelle nivået. Men som sagt, dette kan være veldig annerledes, bare et par meter unna punktet vi gjorde målingene...

(Den gule kurven over er en veldig forenklet snittmåling av frekvensresponsen fra pos 1, 4 & 9 og jeg har ikke tatt hensyn til virkningen de tre subbene hadde på hverandre)

Er så målingene helt meningsløse?

Neida! Hvis vi f.eks. plasser alle sub'ene på samme sted, så er målingene relevante, i alle fall for "sweet spot" midt blandt publikum (der arrangørene sitter...ho-ho-ho). Er det da noen posisjoner som utmerker seg? Det vi må lete etter er kurver som er jevnest mulig og som heller har en problem-topp enn en problem-bunn. Toppene kan dempes, men det er langt værre å øke bunnene. Det vil jo i praksis si å dempe alle andre frekvenser...

Pos 8 og Pos 11 er to plasseringer som utmerker seg med jevnest kurve. Begge svinger, men har ikke mer enn -6db ned til laveste nivå i forhold til "middel-nivå" (ujustert nivå). Med en digital, parametrisk equalizer (som Jørn hadde med på HTF06, men ikke brukte til dette) kan rette opp problemfrekvenser meget nøyaktig.

Pos 8 kan men f.eks. prøve å kjøre noe slikt:

42 Hz +4dB
50 Hz -4dB
56 Hz +4dB
69 Hz -7dB

Pos 8 er på galleriet, så det kunne jo vært en artig vri... Der har man jo mulighet til å stable en del subber (tett) sammen også...

Pos 11 er jo i praksis på linje med frontene og det kunne kanskje fungert å satt en Erna på hver side av frontene. De to meterene dette er fra hjørnene (der de stod på HTF06) kan faktisk være det lille som skal til for å få dette til å fungere!

Følgende justeringer kunne rettet mye på kurven:

35 Hz -4 dB
40 Hz +4 dB
63 Hz -4 dB

Q-verdier ("bredden" på justeringene) må selvsagt settes så de passer med bredden på topper/bunner.